ultrasonic cleaner ultrasonic cleaner ultrasonic cleaner ultrasonic cleaner ultrasonic cleaner

ระบบทำความสะอาดอัลตร้าโซนิคอุตสาหกรรม
สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

Ultrasonic Cleaner คือ เครื่องล้างความถี่สูงอัลตร้าโซนิคประกอบด้วยถัง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และทรานสดิวเซอร์ เมื่อเปิดเครื่อง พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานกล เมื่อหัวทรานสดิวเซอร์สั่น จะสร้างคลื่นเสียงบีบอัดความถี่สูงในถัง คลื่นเสียงเหล่านี้นำไปสู่การก่อตัวและการยุบตัวของฟองอากาศคาวิเทชัน (Cavitation) อย่างรวดเร็ว “คาวิเทชั่น” คือการก่อตัวอย่างรวดเร็วและการยุบตัวของฟองอากาศขนาดเล็ก (หรือโพรง) จำนวนหลายล้านฟองในของเหลว คาวิเทชั่นเกิดจากคลื่นความดันสูงและต่ำสลับกันเกิดจากเสียงความถี่สูงอัลต้ราโซนิค ในช่วงความดันต่ำ ฟองอากาศเหล่านี้จะก่อตัวเติบโตขนาดเล็กมาก จนกระทั่งในช่วงความดันสูง ฟองเหล่านี้จะถูกบีบอัดและระเบิด เมื่อมันระเบิด มันจะสร้างการระเบิดของพลังงานจลน์ และการเคลื่อนที่ของน้ำอย่างรวดเร็วในระยะทางเล็กน้อย นี่คือ คาวิเทชั่น สิ่งที่ใช้สำหรับทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกาะตามผิววัตถุประเภทต่างๆให้หลุดออกได้อย่างง่ายดาย

เครื่อง Ultrasonic Cleaner โดยทั่วไปเครื่องล้างอัลตร้าโซนิคที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย เช่น เครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องประดับ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมนาฬิกา เป็นต้น

เครื่อง ล้าง Ultrasonic Cleaner คลื่นเสียงอัลตร้าซาวด์ เปลี่ยนคลื่นเสียงความถี่สูงมากกว่า 20 กิโลเฮิรตซ์จะสูงขึ้นจนถึงเท่าใดไม่ได้ระบุจำกัดเอาไว้ ซึ่งเป็นความถี่ที่สูงเกินกว่าที่ประสาทหูมนุษย์จะได้ยิน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหูของมนุษย์โดยเฉลี่ยจะได้ยินเสียงสูงถึง เพียงแค่ประมาณ 15 KHz

เครื่อง Ultrasonic Cleaner ส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องล้างความถี่สูง 1.Ultrasonic Generator กล่องคอนโทรล 2.Cleaning Tank ถังทำความสะอาด 3.Ultrasonic Transducer หัวสั่น

Y J Tech Ultrasonics เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค Ultrasonic cleaner เครื่องทำความสะอาดเครื่องอัลตร้าโซนิคของเราได้รับการพิสูจน์แล้วในการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าวิธีการทำความสะอาดแบบเดิม โดยผสมผสานความเร็ว ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และการทำความสะอาดที่แม่นยำของชิ้นส่วนที่ซับซ้อนสูงซึ่งมีสารตกค้างหรือสกปรกติดอยู่